Majade ehitamine ja renoveerimine aastast 2007

Majade renoveerimine
  • Fassaaditööd: krohvimine, soojustamine, puitfassaadid, Kivex/Tempsi plaat
  • Katusetööd: katuste ehitamine, kivikatused, valtsplekk, profiilplekk
  • Küttesüsteemide renoveerimine
  • Tehnovõrgud: veevarustus, kanalisatsioon, elektritööd
  • Siseviimistlustööd
 
Eramajade ehitamine 
  • Võtmed kätte: Valmismaja 6-8 kuuga
  • Üldehitustööd: betoonitööd, müüritööd, katusetööd
  • Siveviimistlus: plaatimine, maalritööd, uste ja akende paigaldus, parkett, ...
  • Tehnovõrgud: küttesusteemid, ventilatsioon, vee- ja kanalisatsioonitrassid
  • Haljastustööd
 
Üldehitustööd